OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 31/2023 ORAZ WYNIKI OCENY RADY LGD “Chata Kociewia”, „turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia”.

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...