Konsultacje LSR

Konsultacje LSR

AKTUALIZACJA LSR

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych LGD „Chata Kociewia” publikuje projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Link do LSR:  LSR...

AKTUALIZACJA LSR – PROPOZYCJA ZMIAN

W związku z trwającymi konsultacjami społecznym dotyczącymi aktualizacji LSR, LGD „Chata Kociewia” publikuje wypracowaną przez Zarząd LGD propozycję zmian.   Zmiana alokacji środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

AKTUALIZACJA LSR

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych związaną z aktualizacją zapisów LSR. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 9:30, a drugie 27...

Aktualizacja LSR i zmiana kryteriów wyboru operacji – propozycja zmian

W związku z trwającymi konsultacjami społecznym, dotyczącymi aktualizacji LSR i zmiany kryteriów wyboru operacji, przedstawiamy wypracowaną przez Lokalną Grupę Działania propozycję zmian: Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika produktu w przedsięwzięciu 1.2.4....

Aktualizacja LSR i zmiana kryteriów wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych, związaną z aktualizacją zapisów LSR i kryteriów wyboru operacji. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz....

Aktualizacja LSR i zmiana kryteriów wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych, związaną z aktualizacją zapisów LSR i kryteriów wyboru operacji. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz....

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że LGD „Chata Kociewia” przystąpiła do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się w piątek 17 lipca 2020 r. o godz. 11:00 oraz 21 lipca o godzinie 10.30...