Dokumenty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dokumenty do pobrania:

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wszelkie aktualne wnioski do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego

Wystarczy kliknąć w link: https://dprow.pomorskie.eu/wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-stretegi-rozwoju-lokalnego

Wniosek o przyznanie pomocy – pdf
Wniosek o przyznanie pomocy – exel

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019

Plan szkoleń

Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2020

Zestawienie rzeczowo-finansowe realizowanych operacji w roku 2019

Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2018

Umowa Ramowa

Umowa Ramowa
Aneks nr 1 do Umowy Ramowej
Aneks nr 2 do Umowy Ramowej
Aneks nr 3 do umowy Ramowej
Aneks nr 4 do Umowy Ramowej
Aneks nr 5 do Umowy Ramowej
Aneks nr 6 do Umowy Ramowej
Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej

Stan liczby mieszkańców

Stan liczby mieszkańców za rok 2020

Stan liczby mieszkańców za rok 2019

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca realizację operacji