Dokumenty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

Dokumenty do pobrania:

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wszelkie aktualne wnioski do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego

Wystarczy kliknąć w link:   https://dprow.pomorskie.eu/-/wniosek-o-przyznanie-pomocy

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2023
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2022
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2021
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019
Plan szkoleń
Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2021
Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2020
Zestawienie rzeczowo-finansowe realizowanych operacji w roku 2019
Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2018

Umowa Ramowa

Umowa Ramowa
Aneks nr 1 do Umowy Ramowej
Aneks nr 2 do Umowy Ramowej
Aneks nr 3 do umowy Ramowej
Aneks nr 4 do Umowy Ramowej
Aneks nr 5 do Umowy Ramowej
Aneks nr 6 do Umowy Ramowej
Aneks nr 7 do Umowy Ramowej
Aneks nr 8 do Umowy Ramowej
Aneks nr 9 do Umowy Ramowej
Aneks nr 10 do Umowy Ramowej
Aneks nr 11 do Umowy Ramowej
Aneks nr 12 do Umowy Ramowej
Aneks nr 13 do Umowy Ramowej
Aneks nr 14 do Umowy Ramowej

Stan liczby mieszkańców

Stan liczby mieszkańców za rok 2022
Stan liczby mieszkańców za rok 2021
Stan liczby mieszkańców za rok 2020
Stan liczby mieszkańców za rok 2019

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca realizację operacji