Dokumenty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualne formularze wniosków do pobrania (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Wszelkie aktualne wnioski do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego

Wystarczy kliknąć w link:   https://dprow.pomorskie.eu/-/wniosek-o-przyznanie-pomocy

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Plan Komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2023

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2022

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019

Plan szkoleń

Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2021

Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2020

Zestawienie rzeczowo-finansowe realizowanych operacji w roku 2019

Zestawienie rzeczowo- finansowe realizowanych operacji w roku 2018

Umowa Ramowa

Umowa Ramowa

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks nr 3 do umowy Ramowej

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej

Aneks nr 8 do Umowy Ramowej

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej

Aneks nr 12 do Umowy Ramowej

Aneks nr 13 do Umowy Ramowej

Aneks nr 14 do Umowy Ramowej

Stan liczby mieszkańców

Stan liczby mieszkańców za rok 2022

Stan liczby mieszkańców za rok 2021

Stan liczby mieszkańców za rok 2020

Stan liczby mieszkańców za rok 2019

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca realizację operacji