Członkowie LGD

Członkowie LGD "Chata Kociewia" dzielą się na członków zwyczajnych i członków honorowych

Warunki ubiegania się o członkostwo w LGD “Chata Kociewia”

Członkami zwyczajnymi mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają zdolność do czynności prawnej, i które nie są pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie Deklaracji członkowskiej. Każdy członek zwyczajny musi reprezentować jeden z sektorów: publiczny, gospodarczy, społeczny.

 

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której ze względu za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków nada tę godność.

 

Zapraszamy do wspólnego działania!

Aby zostać członkiem LGD należy złożyć deklarację przystapienia do LGD
Lista Członków