„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

XXXVII Walne Zebranie Członków LGD “Chata Kociewia”

Szanowni Państwo Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza Pana / Panią  na XXXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 29 września br.  tj. środa o godz. 15:00 w...

Aktualizacja wzorów dokumentów w ramach poddziałania 19.2

W związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

I warsztat ożywienia społeczno- gospodarczego powiatu starogardzkiego

„Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna.” Charles Steinmetz (matematyk)   Konferencja dotycząca Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy na obszarze Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia.   W dniu...

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 2/2020

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 2/2020 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

31.08.2021- Biuro Nieczynne

Dnia 31.08.2021 r. tj. wtorek w związku z odbywającymi się warsztatami ożywienia społeczno- gospodarczego nasze biuro będzie nieczynne. Przepraszamy

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020