„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

 

Zaproszenie na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia, na XXXIX Walne Zebranie Członków LGD „Chata Kociewia”, które odbędzie się 16 grudnia 2022 roku, tj. piątek o godz. 10:00 w Grodzisku Owidz "Na...

Aktualizacja LSR i zmiana kryteriów wyboru operacji – propozycja zmian

W związku z trwającymi konsultacjami społecznym, dotyczącymi aktualizacji LSR i zmiany kryteriów wyboru operacji, przedstawiamy wypracowaną przez Lokalną Grupę Działania propozycję zmian: Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika produktu w przedsięwzięciu 1.2.4....

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

 

Partnerzy LGD