„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

Prezentacja dot. naboru nr 21/2021

Poniższa prezentacja dotyczy warunków ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków nr 21/2021 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna lub kulturalna). Zapraszamy do lektury   [button...

Spotkanie on-line KOLEJNY LINK

Oto kolejny link do spotkania informacyjnego on-line https://us04web.zoom.us/j/79107512931?pwd=em9wbHgvOE1GMUUyUWVabWlrUit3dz09  

Podejmowanie działalności gospodarczej- zmiany w aneksowaniu umów

W związku trwającą pandemią COVID przekazujemy Państwu informację na temat możliwości aneksowania umów o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r....

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 21/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 21/2021 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...