„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

 

3,2,1… START! Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – edycja 2023

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który rozgrzewa więzi mieszkańców Pomorza! Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub...

Nabór wniosków 2023 w programie Energia dla Wsi

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.   Celem programu jest wzrost wykorzystania...

Aktywni Lokalnie

Aktywni lokalnie - do 2000 zł na Twój projekt. Dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego. Działaj Więcej na naszej stronie:...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 31/2023

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” dnia 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00 zorganizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 31/2023 - rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej „turystyka, rekreacja,...

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 30/2023

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” dnia 23 lutego 2023 r. o godz. 13:30 zorganizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 30/2023 - rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej. Link do spotkania to:...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 30/2023

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Partnerzy LGD