W związku z rezygnacją Pana Piotra Jędrzejewskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu informujemy, że w terminie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. będą mogli zgłaszać się kandydaci do Zarządu LGD „Chata Kociewia”.
Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście lub przez osobę upoważnioną w Biurze LGD „Chata Kociewia” lub za pośrednictwem poczty kurierskiej (o terminowości decyduje data złożenia dokumentacji pod adres LGD „Chata Kociewia”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego).

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zarządu LGD „Chata Kociewia” będącego osobą fizyczną

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zarządu LGD „Chata Kociewia” będącego pełnomocnikiem osoby prawnej

Rekomendacja – wzór