AKTUALIZACJA LSR

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych LGD „Chata Kociewia” publikuje projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Link do LSR:  LSR...

AKTUALIZACJA LSR – PROPOZYCJA ZMIAN

W związku z trwającymi konsultacjami społecznym dotyczącymi aktualizacji LSR, LGD „Chata Kociewia” publikuje wypracowaną przez Zarząd LGD propozycję zmian.   Zmiana alokacji środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

AKTUALIZACJA LSR

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych związaną z aktualizacją zapisów LSR. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 9:30, a drugie 27...