Konkurs “Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego. Celem Konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni” jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i...

UWAGA! Kolejne ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zmiana rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów

Informujemy, że w dniu 9 września 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w...