Informujemy, że w dniu 9 września 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020 r., poz. 1555). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

Nowelizacja przepisów zawiera, oczekiwane przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ułatwienia w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania w zakresie miejsc pracy, w tym w ramach „momentu bazowego”. Wprowadzanie zmian/ aneksowanie umów będzie możliwe po przekazaniu przez ARiMR wystandaryzowanych formularzy aneksów.

do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 2.09.2020