Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy 23/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 23/2021 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 22/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 22/2021 Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...