Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Formularz umowy o przyznaniu pomocy
Formularz wniosku o płatność

 

data publikacji: 14.04.2023

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

data publikacji: 14.07.2023