OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY nr 25/2021

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

LSR 29.09.2021

Procedura 28.09.2021r.

 

RODO_DO_LISTY_OBECNOCI_19.2

RODO_KLAUZULE_19.2-1

RODO_klauzule_DO_KARTY_WKADU_RZECZOWEGO_19.2-1

 

Dokumenty dla wnioskodawców: 

 

Wniosek 

Wniosek o przyznanie pomocy- pdf.

Wniosek o przyznanie pomocy- wersja edytowalna

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy-pdf.

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- wersja edytowalna

 

Umowa o przyznaniu pomocy 

Umowa o przyznaniu pomocy- pdf.

Umowa o przyznaniu pomocy- wersja edytowalna

Załącznik 1- Zestawienie  finansowo-rzeczowe operacji 

Wersja pdf.

Wersja edytowalna

 

Załącznik 2- Wykaz działek ewidencyjnych 

Wersja pdf.

Wersja edytowalna

 

Załącznik 3- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

Wersja pdf.

Wersja edytowalna

 

Załącznik 3a- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw ( Dz. U. poz. 1020)

Wersja pdf.

Wersja edytowalna

 

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Wersja pdf.

Wersja edytowalna

 

Wniosek o płatność 

Wniosek o płatność- pdf.

Wniosek o płatność- wersja edytowalna

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pdf.

Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji -pdf.

Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji -wersja edytowalna

 

Data publikacji: 15.11.2021r.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

data publikacji: 25.03.2022