Składki

Składkę można uiścić osobiście w biurze LGD "Chata Kociewia" bądź przelewem na rachunek bankowy nr 55 1600 1462 1741 8897 0000 0006 na konto statutowe. W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska za rok ....

Członkowie zwyczajni

20 zł

Jednostki samorządu terytorialnego

0,4 groszy od mieszkańca gminy/miasta

Starostwo Powiatowe

0,10 groszy  od mieszkańca powiatu