Składki

Składkę można uiścić osobiście w biurze LGD "Chata Kociewia" bądź przelewem na rachunek bankowy nr 55 1600 1462 1741 8897 0000 0006 na konto statutowe. W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska za rok ....

Członkowie zwyczajni

50 zł

Jednostki samorządu terytorialnego

0,60 groszy od mieszkańca gminy/miasta

Starostwo Powiatowe

0,10 groszy  od mieszkańca powiatu

Członkowie zwyczajni będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą oraz członkowie zwyczajni będący pozostałymi osobami prawnym

100 zł