Składki

Składkę można uiścić osobiście w biurze LGD "Chata Kociewia bądź przelewem na rachunek bankowy nr. 42 8340 0001 0007 3567 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska za rok ....

Członkowie zwyczajni

20 zł

Jednostki samorządu terytorialnego

0,4 groszy od mieszkańca gminy/miasta 

Starostwo Powiatowe

0,10 groszy  od mieszkańca powiatu