Sprawozdania

 

Sprawozdania z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji LSR 2021

Sprawozdanie z realizacji LSR 2020

Sprawozdanie z realizacji LSR 2019

Sprawozdanie z realizacji LSR 2018

Sprawozdanie z realizacji LSR 2017

Sprawozdanie z realizacji LSR 2016

Ewaluacja instrumentu RLKS

Ewaluacja instrumentu RLKS w województwie pomorskim w latach 2014-2020