Rada LGD

Rada jest organem powołanym w szczególności do wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, ustalenia kwoty wsparcia oraz realizacji innych działań określonych w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim

Do kompetencji Rady należy:

  1. Ocena zgodności operacji z LSR.
  2. Wybór operacji do finansowania.
  3. Ustalenie kwoty pomocy.
  4. Opiniowanie zmian w umowach o przyznaniu pomocy beneficjentów innych niż LGD.
  5. Ocena formalna zgłoszeń zamiaru realizacji operacji własnej.

 

Rada składa się z piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego oraz po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład obszaru wiejskiego objętego LSR. Rada musi mieć co najmniej: jedną kobietę, jednego mężczyznę, jednego przedstawiciela sektora gospodarczego i jedną osobę do 35 roku życia. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, członkowie Rady. Kadencja trwa cztery lata.

 

 

 

Skład Rady LGD

Katarzyna Dunst -Kelsz

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Osieczna
Sektor: publiczny

Zofia Baczyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Czarna Woda
Sektor: publiczny

Anna Wysocka

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Powiat Starogardzki
Sektor: gospodarczy

Dominika Dolna

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Kaliska
Sektor: publiczny

Natalia Brożek

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Starogard Gdański
Sektor: społeczny

Bożena Chyła

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania”Chata Kociewia”
Gmina Osiek
Sektor: społeczny

Sylwia Rynkiewicz

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina miejska Skórcz
Sektor: publiczny

Anna Stolc

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Skarszewy
Sektor: społeczny

Joanna Filc-Borowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Bobowo
Sektor: społeczny

Łukasz Gaszkowski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Lubichowo
Sektor: społeczny

Katarzyna Serocka-Chrzanowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Zblewo
Sektor: publiczny

Justyna Hałas

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Skórcz
Sektor: społeczny

Elżbieta Licznerska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Liniewo
Sektor: społeczny

Alicja Wacholc

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Stara Kiszewa
Sektor: społeczny

Mateusz Mielke

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Smętowo Graniczne
Sektor: osoba fizyczna/mieszkaniec