Rada LGD

Rada jest organem powołanym w szczególności do wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, ustalenia kwoty wsparcia oraz realizacji innych działań określonych w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim

Do kompetencji Rady należy:

  1. Ocena zgodności operacji z LSR.
  2. Wybór operacji do finansowania.
  3. Ustalenie kwoty pomocy.
  4. Opiniowanie zmian w umowach o przyznaniu pomocy beneficjentów innych niż LGD.
  5. Ocena formalna zgłoszeń zamiaru realizacji operacji własnej.

 

Rada składa się z piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego oraz po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład obszaru wiejskiego objętego LSR. Rada musi mieć co najmniej: jedną kobietę, jednego mężczyznę, jednego przedstawiciela sektora gospodarczego i jedną osobę do 35 roku życia. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, członkowie Rady. Kadencja trwa cztery lata.

Skład Rady LGD

Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłówku

Reprezentant/Pełnomocnik: Joanna Filc-Borowska
Sektor: społeczny

Gmina Kaliska

Reprezentant/Pełnomocnik: Beata Sikora
Sektor: publiczny

Adriana Kołodziejczyk

Sektor: społeczny

Ewelina Mróz-Otta

Sektor: społeczny

Gmina Skórcz

Reprezentant/Pełnomocnik: Justyna Hałas
Sektor: publiczny

Stefania Bobkowska

Sektor: społeczny

Iwona Niedzielska

Sektor: społeczny

Powiat Starogardzki

Reprezentant/Pełnomocnik: Anna Kurcaba-Malkus
Sektor: publiczny

Sylwia Neubauer-Borzyszkowska

Sektor: społeczny

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Reprezentant/Pełnomocnik: Elżbieta Licznerska
Sektor: społeczny

Weronika Kiermacz

Sektor: społeczny

Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia

Reprezentant/Pełnomocnik: Jagoda Piepiórka
Sektor: społeczny

Gmina Miejska Skórcz

Reprezentant/Pełnomocnik: Sylwia Rynkiewicz
Sektor: publiczny

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

Reprezentant/Pełnomocnik: Alicja Wacholc
Sektor: gospodarczy

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

Reprezentant/Pełnomocnik: Mateusz Stypa
Sektor: społeczny