Rada LGD

W strukturze LGD władzą odpowiedzialną za wybór operacji jest Rada.
 

Rada składa się z do 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład LGD “Chata Kociewia” oraz przedstawicielu Powiatu Starogardzkiego.

Rada składa się w co najmniej 51% członków zwyczajnych Stowarzyszenia będących partnerami społecznymi lub gospodarczymi. Na poziomie podejmowanie decyzji ani władze publiczne określone przepisami krajowymi ani żadna z grup interesu (żaden z sektorów:publiczny, gospodarczy, społeczny) nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

Członkiem Rady nie może być:

1. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, nie mogą również  być pracownikami Biura LGD.

 

Do kompetencji Rady należy:

1. Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Strategii

2. Realizacja działań określonych w PROW oraz odpowiednich do PROW rozporządzeniach w trybach określonych w Regulaminie Rady, uchwalonym przez Radę

 

 

Skład Rady LGD

Mirosława Borucka

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Kaliska
Sektor: publiczny

Anna Wysocka

Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Powiat Starogardzki
Sektor: gospodarczy

Zofia Baczyńska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Czarna Woda
Sektor: publiczny

Natalia Brożek

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Starogard Gdański
Sektor: społeczny

Bożena Chyła

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania”Chata Kociewia”
Gmina Osiek
Sektor: społeczny

Katarzyna Dunst

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Osieczna
Sektor: publiczny

Sylwia Rynkiewicz

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina miejska Skórcz
Sektor: publiczny

Kamil Szynwelski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Skarszewy
Sektor: społeczny

Joanna Filc-Borowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Bobowo
Sektor: społeczny

Łukasz Gaszkowski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Lubichowo
Sektor: społeczny

Rita Gollus

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Zblewo
Sektor: publiczny

Justyna Hałas

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Skórcz
Sektor: społeczny

Elżbieta Licznerska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Liniewo
Sektor: gospodarczy

Alicja Wacholc

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Stara Kiszewa
Sektor: społeczny

Marzena Ołowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia”
Gmina Smętowo Graniczne
Sektor: społeczny