Aktualności

Najnowsze wieści z LGD "Chata Kociewia"

23.02.2024 r. Biuro nieczynne

W związku z Kociewskim Forum Animacji informujemy, że w dniu 23.02.2024 r. Biuro LGD „Chata Kociewia” będzie nieczynne.

WYBORY DO RADY LGD „CHATA KOCIEWIA”

Informujemy, że w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 26 lutego 2024 r. będą mogli zgłaszać się kandydaci do Rady LGD „Chata Kociewia” w kadencji przypadającej na lata 2024-2028. Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście lub przez osobę upoważnioną w...

Kociewskie Forum Animacji

Drogie organizacje, Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was na dwudniowe wydarzenie pod nazwą „Kociewskie Forum Animacji”, które odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2024 roku, w Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli...

26.01.2024 r. Biuro nieczynne

W związku z XLII Walnym Zebraniem Członków informujemy, że w dniu 26.01.2024 r. Biuro LGD „Chata Kociewia” będzie nieczynne.

Uwagi wniesione do projektu Statutu LGD „Chata Kociewia”

Aktualizacja dziennika ustaw, numeru i pozycji w aktach prawnych przywołanych w Statucie.  Zmiana została uwzględniona.   Wskazanie elementów, które powinien zawierać protokół z obrad Walnego Zebrania Członków.  Zmiana została uwzględniona.   Zmiana brzmienia § 20...

Zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w ramach operacji własnej pn. ,,Wzmocnienie kompetencji kobiet z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru LGD „Chata Kociewia" poprzez zorganizowanie szkoleń". Jest to cykl czterech szkoleń, takich jak: -...