Aktualności

Najnowsze wieści z LGD "Chata Kociewia"

3 WALNE PLACHANDRY KOCIEWSKIE

Plachandrujim do Gruczna, bo... w Grucznie będzie hucznie!  W sierpniu trzy lata temu spotkaliśmy się w Wrtach - przy okazji Jarmarku Kociewskiego - na 2. Walnych Plachandrach Kociewskich czyli zlocie Kociewiaków  i sympatyków Kociewia. W roku 2020 mieliśmy...

Konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”   Czy wiesz, że:   Według danych gromadzonych przez KRUS, w porównaniu do roku 1993, ilość rocznie zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o 80%...

Konkurs grantowy IMPULS dla pomorskich firm z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. Granty są przyznawane...

Ankieta dla sektora NGO dotycząca analizy potrzeb organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która będzie wskazywała cele i kierunki wydatkowania środków UE na obszarze LGD "Chata...

Ankieta dotycząca analizy opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na temat jakości życia w gminach w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Zapraszamy Państwa  - mieszkańców obszaru LGD „Chata Kociewia” - do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania "Chata Kociewia". Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na dostosowanie...

Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII-2022

Przedstawiamy Państwu listę dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII - 2022. lista DL dofinansowania 2022 Protokół z posiedzenia komisji DL 2022 Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali wsparcie, czekamy na realizację projektów. Wszystkim składającym...