Punkt Doradczy

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” od 14 marca 2022 prowadzi punkt doradczo-informacyjny dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim – władze powiatu udostępniają nam pomieszczenie nieodpłatnie – za co serdecznie dziękujemy.

W tym czasie pomagaliśmy i nadal pomagamy osobom, które na naszym obszarze znalazły schronienie w uzyskaniu numeru PESEL UKR oraz wszelkich formalnościach pobytowo-urzędowych.

Wspieraliśmy powstanie i współpracujemy z inicjatywą Pełen Koszyk – sklep charytatywny

Wspieramy inicjatywy mieszkańców dotyczące wsparcia uchodźców oraz ich integracji z mieszkańcami naszego obszaru w ramach realizowanych przez nas programów regrantingowych Działaj Lokalnie
i Funduszu Akumulator Społeczny.

Od września do grudnia 2022 r. realizowaliśmy projekt ze Środków Funduszu Pomocy Wojewody Pomorskiego . W ramach projektu zorganizowaliśmy kurs języka polskiego, oraz prowadziliśmy doradztwo zawodowe – pomagaliśmy pisać listy motywacyjne oraz życiorysy zawodowe.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie GD, oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zblewie za nieodpłatne udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia języka polskiego.

Głównym celem realizowanych przez nas inicjatyw na rzecz Uchodźców jest wspieranie ich samodzielności i integracja ze społecznością.

Obecnie – do 31 lipca 2023r – realizujemy grant Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie z Ukrainą” w ramach działania 14.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego . Wartość grantu 300 000 zł.

W ramach projektu świadczymy doradztwo pobytowe, prowadzimy kurs języka polskiego , wspieramy w tłumaczeniach dokumentów przez tłumacza przysięgłego.  Objęliśmy wsparciem także 20 dzieci, które dzięki naszemu wsparciu mogą rozwijać swoje talenty; oraz wspieramy uchodźców-seniorów pomocą materialną. Prowadzimy także działania animujące środowisko uchodźców w miejscach ich zamieszkania na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.