Punkt Doradczy

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” od 14 marca 2022 prowadzi punkt doradczo-informacyjny dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim – władze powiatu udostępniają nam pomieszczenie nieodpłatnie – za co serdecznie dziękujemy.

W tym czasie pomagaliśmy i nadal pomagamy osobom, które na naszym obszarze znalazły schronienie w uzyskaniu numeru PESEL UKR oraz wszelkich formalnościach pobytowo-urzędowych.

Wspieraliśmy powstanie i współpracujemy z inicjatywą Pełen Koszyk – sklep charytatywny

Wspieramy inicjatywy mieszkańców dotyczące wsparcia uchodźców oraz ich integracji z mieszkańcami naszego obszaru w ramach realizowanych przez nas programów regrantingowych Działaj Lokalnie
i Funduszu Akumulator Społeczny.

Od września do grudnia 2022 r. realizowaliśmy projekt ze Środków Funduszu Pomocy Wojewody Pomorskiego . W ramach projektu zorganizowaliśmy kurs języka polskiego, oraz prowadziliśmy doradztwo zawodowe – pomagaliśmy pisać listy motywacyjne oraz życiorysy zawodowe.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie GD, oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zblewie za nieodpłatne udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia języka polskiego.

Głównym celem realizowanych przez nas inicjatyw na rzecz Uchodźców jest wspieranie ich samodzielności i integracja ze społecznością.

Obecnie – do 31 lipca 2023r – realizujemy grant Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie z Ukrainą” w ramach działania 14.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego . Wartość grantu 300 000 zł.

W ramach projektu świadczymy doradztwo pobytowe, prowadzimy kurs języka polskiego , wspieramy w tłumaczeniach dokumentów przez tłumacza przysięgłego.  Objęliśmy wsparciem także 20 dzieci, które dzięki naszemu wsparciu mogą rozwijać swoje talenty; oraz wspieramy uchodźców-seniorów pomocą materialną. Prowadzimy także działania animujące środowisko uchodźców w miejscach ich zamieszkania na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.