OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 24/2021

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków

 Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 4 Oświadczenie wnioskodawcy

 

 LSR 29.09.2021  Procedura 28.09.2021

 

RODO_DO_LISTY_OBECNOCI_19.2RODO_KLAUZULE_19.2-1RODO_klauzule_DO_KARTY_WKADU_RZECZOWEGO_19.2-1

 

Dokumenty dla wnioskodawców:

 

Wniosek

Wniosek o przyznanie pomocy- pdf.

Wniosek o przyznanie pomocy- wersja edytowalna

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy-pdf.

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania- pdf

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa o przyznanie pomocy- pdf.

Załącznik 1 – Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji

Wersja pdf.Wersja edytowalna

 

Załącznik 2 – Wykaz działek ewidencyjnych 

Wersja pdf.  Wersja edytowalna

 

Załącznik 3- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Wersja pdf.Wersja edytowalna

 

Załącznik 3a- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz innych  ustaw (Dz.U. poz. 1020)

Wersja pdf.Wersja edytowalna

 

Załącznik 10- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Wersja pdf.Wersja edytowalna

 

Wniosek o płatność 

Wniosek o płatność- pdf.Wniosek o płatność- wersja edytowalnaInstrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pdf.Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji -pdf.Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji -wersja edytowalna

 

Data publikacji: 15.11.2021r.

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

 

data publikacji: 25.03.2022