Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia) o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Dokumenty dla wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Biznesplan:

Umowa o przyznaniu pomocy: 

Wniosek o płatności:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji:

 

Opublikowano: 17.03.2022

Wyniki oceny Rady LGD “Chata Kociewia”

data publikacji: 24.06.2022