OPERACJA WŁASNA 1/2019

      „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Operacja pn.: “Wzmocnienie organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie szkolenia w ramach Akademii Zarządzania Finansami oraz doradztwa dla NGO”...