SPOTKANIE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” w dniu 12 października 2022 r., o godz. 10:00 zorganizuje spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach naboru wniosków na rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej....