XXXVI Walne Zebranie Członków LGD “Chata Kociewia”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19 sierpnia br. tj. środa o godz. 10:00 w Grodzisku Owidz ul. Rycerska 1, 83-211 Owidz Proponowany porządek obrad: 1. Powitanie zebranych...