Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

data publikacji: 19.11.2019 r.

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, iż w terminie 19 listopada – 19 grudnia 2019 r. żaden uprawniony podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym na podstawie § 26. 1. Procedury własnej Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” przystępuje do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

data publikacji: 20.12.2019 r.

 

Wyniki oceny operacji własnej nr 1/2019:

data publikacji 26.08.2020 r.