Zaproszenie na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia, na XXXIX Walne Zebranie Członków LGD „Chata Kociewia”, które odbędzie się 16 grudnia 2022 roku, tj. piątek o godz. 10:00 w Grodzisku Owidz “Na...

Konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”

Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero”   Czy wiesz, że:   Według danych gromadzonych przez KRUS, w porównaniu do roku 1993, ilość rocznie zgłaszanych wypadków w gospodarstwach rolnych spadła o 80%...

Ankieta dotycząca analizy opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na temat jakości życia w gminach w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Zapraszamy Państwa  – mieszkańców obszaru LGD „Chata Kociewia” – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą...