Oferta Pracy – szukamy stażystki/stażysty

Oferta Pracy – szukamy stażystki/stażysty

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” poszukuje stażystki/ stażysty do wykonywania zadań w obszarze obsługi administracyjno-biurowej oraz funduszy unijnych. Życiorys oraz list motywacyjny można składać drogą mailową na adres: biuro@chatakociewia.pl; wpisując w...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 31/2023 ORAZ WYNIKI OCENY RADY LGD “Chata Kociewia”, „turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia”.

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...