Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” poszukuje stażystki/ stażysty do wykonywania zadań w obszarze obsługi administracyjno-biurowej oraz funduszy unijnych.

Życiorys oraz list motywacyjny można składać drogą mailową na adres: biuro@chatakociewia.pl; wpisując w tytule maila STAŻ .

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 03 marca 2023 r. do godz. 16.00.

Uwaga! Zainteresowane osoby muszą spełniać warunki niezbędne do odbycia stażu finansowanego ze środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy. Prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od marca 2023 r.

Informacje o stanowisku i wymaganiach

Główne obowiązki:

 • udział w obsłudze administracyjno-organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • współpraca przy przygotowywaniu informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami,
 • udział w czynnościach związanych z pracami merytorycznymi nad Lokalną Strategią Rozwoju,
 • tworzenie pism, notatek, informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • udział w obsłudze strony internetowej Stowarzyszenia.

Główne wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane wyższe)
 • podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru III sektora.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Miejsce wykonywania pracy: Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18 – biuro stowarzyszenia oraz obszar funkcjonowania stowarzyszenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Osobistego – w siedzibie stowarzyszenia Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18

Telefonicznego – 551 531 788, 58 560 18 82

Mailowego – biuro@chatakociewia.pl