Uwagi wniesione do projektu Statutu LGD „Chata Kociewia”

Aktualizacja dziennika ustaw, numeru i pozycji w aktach prawnych przywołanych w Statucie.  Zmiana została uwzględniona.   Wskazanie elementów, które powinien zawierać protokół z obrad Walnego Zebrania Członków.  Zmiana została uwzględniona.   Zmiana brzmienia § 20...