Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na XLII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 r., tj. piątek o godz. 10:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Płaczewo.

W załączniku dostępny jest skan zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.