Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na XLIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2024 r., tj. piątek o godz. 11:00 w „Rezydencja Live – Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze”.

W załączniku dostępny jest skan zaproszenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.
Zaproszenie – XLIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia