Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” dnia 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00 zorganizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 31/2023 – rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej „turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia”.

Link do spotkania to:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afJ3ZSPQMSVL7AW6BudT2ygnpRsRAY6cOKVVft3GIVHA1%40thread.tacv2/1676655312823?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d

Agenda spotkania: