W związku z zakończeniem konsultacji społecznych LGD „Chata Kociewia” publikuje projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Link do LSR:  LSR projekt