Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych związaną z aktualizacją zapisów LSR. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 9:30, a drugie 27 października 2023 r. o godz. 12:00.

Pierwsze spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUfHSHTzUm–d-RM2Nh2TXmfV4OCPqVnRbzHOKQxgjes1%40thread.tacv2/1698132108677?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d

Drugie spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9a035c5128f043ab9d13ea24b1ee789b%40thread.tacv2/1698132448413?context=%7b%22Tid%22%3a%22597e11a0-1d3e-42f8-9405-9eb83fc11326%22%2c%22Oid%22%3a%22b6af8500-c37d-4eba-95cf-e3654e6122f0%22%7d