„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

 

Ankieta dotycząca analizy opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na temat jakości życia w gminach w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Zapraszamy Państwa  - mieszkańców obszaru LGD „Chata Kociewia” - do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania "Chata Kociewia". Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na dostosowanie...

Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII-2022

Przedstawiamy Państwu listę dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII - 2022. lista DL dofinansowania 2022 Protokół z posiedzenia komisji DL 2022 Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali wsparcie, czekamy na realizację projektów. Wszystkim składającym...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

 

Partnerzy LGD