„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia
 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który rozgrzewa więzi mieszkańców Pomorza! Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub...

23.02.2024 r. Biuro nieczynne

W związku z Kociewskim Forum Animacji informujemy, że w dniu 23.02.2024 r. Biuro LGD „Chata Kociewia” będzie nieczynne.

WYBORY DO RADY LGD „CHATA KOCIEWIA”

Informujemy, że w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 26 lutego 2024 r. będą mogli zgłaszać się kandydaci do Rady LGD „Chata Kociewia” w kadencji przypadającej na lata 2024-2028. Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście lub przez osobę upoważnioną w...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020
 

Partnerzy LGD