„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza na urokliwe Kociewie

.

Aktualności

Najnowsze wieści z LGD Chata Kociewia

 

Webinar – Jak nieść pomoc żywnościową uchodźcom?

Jak organizować zbiórki żywności ? Skąd brać żywność dla uchodźców ? Jak pomagać zgodnie z prawem? Jak dbać o bezpieczeństwo żywności? To tematy, które zostaną poruszone na czwartkowym webinarium organizowanym przez Federacje Polskich Banków Żywności. To bezpłatne...

Aktualizacja LSR i zmiana kryteriów wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wszczął procedurę konsultacji społecznych, związaną z aktualizacją zapisów LSR i kryteriów wyboru operacji. Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz....

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” dnia 31 marca 2022 r. o godz. 9:30 zorganizuje spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach naboru 28/2022 – rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej (turystyka, rekreacja,...

Nabory wniosków

RLKS 2014-2020

 

Partnerzy LGD