Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” zakończyła konsultacje społeczne związane z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmianą kryteriów wyboru operacji. Do LGD nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca proponowanych zmian. Uchwały w sprawie przyjęcia zmian zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Link do LSR

LSR 05.05.2022

Link do kryteriów

Kryteria wyboru operacji 05.05.2022