Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Kobiece kręgi, czyli połączenie poczucia świadomości z ruchem” organizowane w ramach operacji własnej ,,Wzmocnienie kompetencji kobiet z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru LGD „Chata Kociewia” poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń”.
Jest to szkolenie łączące warsztaty psychologiczne z marszem Nordic Walking, w ramach którego na uczestniczki będzie przypadało pięć przystanków, podczas których kobiety będą brały udział w różnych ćwiczeniach oraz zadaniach o charakterze psychologicznym w celu m.in. nauki współpracy, pomagania, komunikacji, budowania więzi. Pomiędzy przystankami odbywać się będzie każdorazowo marsz Nordic Walking, przeplatany nauką chodzenia oraz zestawami ćwiczeń na odprężenie i relaksację.
Szkolenia będą się odbywały na świeżym powietrzu, w godzinach 9:00-17:00, w dniach:
– 10.03.2024 r. – Koteże
– 20.04.2024 r. – Frąca
– 27.04.2024 r. – Karszanek
– 11.05.2024 r. – Koźmin
– 18.05.2024 r. – Bobowo
– 25.05.2024 r. – Osieczna
Zbiórki przy świetlicach wiejskich!

Oferta skierowana jest do kobiet – przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Zapisy telefonicznie: 531 531 788 lub poprzez wiadomość e-mail: sandra.kaszubowska@chatakociewia.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona!!!

 

Data publikacji: 04.03.2024 r. 

 

UWAGA!!!

Z przyczyn od nas niezależnych, uległ zmianie termin szkolenia w Karszanku! 

Szkolenie w Karszanku odbędzie się dnia 21.04.2024 r.

Pozostałe terminy szkoleń bez zmian.

Zapraszamy! 🙂

 

Data publikacji: 10.04.2024 r