Informujemy, że w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 26 lutego 2024 r. będą mogli zgłaszać się kandydaci do Rady LGD „Chata Kociewia” w kadencji przypadającej na lata 2024-2028. Dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście lub przez osobę upoważnioną w Biurze LGD „Chata Kociewia” lub za pośrednictwem poczty kurierskiej (o terminowości decyduje data złożenia dokumentacji pod adres LGD „Chata Kociewia”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego).

Zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przez Zarząd LGD, kandydaci będący przedstawicielami grupy interesu sektora publicznego mogą zgłaszać się wyłącznie z obszaru: Gminy Bobowo, Gminy Skórcz, Gminy Miejskiej Skórcz oraz Gminy Kaliska.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady LGD „Chata Kociewia” będącego osobą fizyczną

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady LGD „Chata Kociewia” będącego osobą prawną

Dane osobowe członka organu upoważnionego do reprezentowania osoby prawnej lub pełnomocnika umocowanego do pracy w Radzie LGD „Chata Kociewia”

Informacje o Radzie LGD „Chata Kociewia” i procedurze zgłaszania kandydatów