Ruszamy z kolejnym naborem i czekamy na wnioski !!!
🔶Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
🔶W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.
🔶Konkurs skierowany do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie, przede wszystkim mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując Projekt na rzecz swojej społeczności.