Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Polskie Inicjatywy Poradnicze” zapraszają do składania wniosków w ramach drugiego naboru 2023.
W ramach naszego projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych mogą otrzymać Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.
W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór w roku 2023 rozpoczął się z dniem 25 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do 18 maja 2023 r., godz. 16:00.
Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku.

Więcej informacji na www.inicjatywyporadnicze.pl

https://www.facebook.com/PolskieInicjatywyPoradnicze