Spotkanie informacyjne Działaj Lokalnie XII-2021

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców programu Działaj Lokalnie, które odbędzie się dnia 30 kwietnia tj. piątek br. o godzinie 12.00

Spotkanie odbędzie się na platformie clickmeeting:

https://lgddzialajlokalnie.clickmeeting.com/aac?_ga=2.109214925.979570670.1619513890-1922079888.1616407087

Serdecznie zachęcamy do udziału 😊