Drogie organizacje 

Ogłaszamy nabór do „Kociewskiej Szkoły Animacji”.

Jest to cykl sześciu 2-dniowych spotkań weekendowych, w ramach których uczestnicy posiądą wiedzę w takich obszarach jak:

  • diagnoza społeczna,
  • budowanie zaangażowania, komunikacja, budowanie zespołu,
  • metodyka pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi,
  • moderacja i prowadzenie spotkań,
  • aktywizacja i mobilizowanie do działania,
  • planowanie projektu.

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi w atrakcyjny i innowacyjny sposób, między innymi: aktywna prezentacja, burza mózgów np. tworzenie narzędzi wspomagających grupę w etapie procesu grupowego, dyskusje,praca indywidualne, praca w grupach, praca na forum grupy, prezentacja wypracowanych w grupach plakatów, karty metafor, energizery, praca na doświadczeniu (ćwiczenia), refleksja, podsumowanie prezentacji trenerskiej, praca z wykorzystaniem gliny.

Oferta skierowana jest do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz Grup Nieformalnych.

Spotykać będziemy się raz w miesiącu w Restauracji Strzelnica, ul. Bracka 1, 83-200 Starogard Gdański

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10-11 grudnia w godzinach 9.00-17.00

 Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12J0Pu-Zy2PZh9Uad8MwojR6OlDkvWG7PuNNBGDVkes1DwQ/viewform?fbclid=IwAR3Udx6fs3udGUEc6vjl3a-BXIIAEyXLEV_OAHtMk8yE_kI7UXMiBk3O0ME

 Ilość miejsc jest ograniczona.