Zapraszamy Państwa  – mieszkańców obszaru LGD „Chata Kociewia” – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Dzięki badaniu będzie możliwe ukierunkowanie środków finansowych na konkretne działania, które mogą zaspokoić Państwa potrzeby i poprawić jakość życia w gminach.

Liczymy na Państwa aktywność w dalszych konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która ma kluczowy wpływ na rozwój obszaru.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 lipca 2022 roku.

Link do ankiety: