Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademii Zarządzania Finansami.
To cykl szkoleniowy, który obejmuje cztery 2-dniowe moduły weekendowe, w ramach których uczestnicy nauczą się jak:
  • zarządzać finansami w trzecim sektorze,
  • jak budować strategie,
  • planować i prowadzić działalność w różnym zakresie i formie.
Szkolenia prowadzi Karolina Cyran-Juraszek .
Szkolenia będą się odbywały w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Mickiewicza 1, Starogard Gdański) w 4 weekendy.
Pierwszy moduł startuje już 20-21 czerwca 2020 r.
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny a uzyskana wiedza – bezcenna.
Zapisy (imię i nazwisko, nazwa organizacji oraz funkcja) przyjmujemy pod adresem: cop.starogardgdanski@gmail.com
– liczba miejsc w Akademii jest ograniczona; zgłaszając się, uczestnik deklaruje udział we wszystkich 4 modułach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju

Przedsięwzięcie współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.