opis_strony2
INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 listopada 2017 11:12

baner_prowu


Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" informuje o anulowaniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia było sporządzanie do 6 biznesplanów wraz z wnioskami o przyznanie pomocy w ramach działania PROW 2014-2020 – LEADER – podejmowanie działalności gospodarczej dla osób pochodzących z grup defaworyzowanych.

Działanie to zostało przesunięte na rok 2018 (ok. II-III kwartał).