opis_strony2
ROSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2017 20:15

26 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez beneficjentów.

Łącznie Rada wypracowała wspólne stanowisko, które wraz z załącznikami dnia 30 stycznia zostało przekazane

do Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nabór 3/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie

kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem

rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska

oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf  
                

Nabór 4/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie
turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe,
gastronomia)  
 


  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 5/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe,

gastronomia)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 6/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, zabytki)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 7/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, zabytki)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 8/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii)

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów,

z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, 

promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie

zmianom klimatu.

  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczcy_
rozpatrzenia_protestów.pdf