opis_strony2
KONKURS NA WYBÓR LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA DO RELIZACJI STRATEGII ROZTRZYGNIĘTY !!!! PDF Drukuj Email
piątek, 08 maja 2009 01:00

Miło mi poinformować, że Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa pomorskiego, które będą realizować Lokalne Strategie Rozwoju w latach 2009-2013. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” znalazła się w czołówce zakwalifikowanych organizacji do realizacji lokalnej strategii.
Oznacza to, że na rozwój obszaru objętego funkcjonowaniem naszej Lokalnej Grupy Działania zostaną przeznaczone dodatkowe środki finansowe, a uprawnieni beneficjenci z poszczególnych gmin będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów ze środków Osi IV – Leader - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Środki będą dostępne na cztery typy działań, takie jak:

1. Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw – 1 312 705 zł
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 991 393,00 zł
3. Odnowa i Rozwój Wsi – 6 047 149,00 zł
4. Małe projekty – 1 534 505 zł

Wysokość środków, jaka będzie mogła być wykorzystana na te projekty, to kwota 9 885 752 zł.
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” będzie również realizować projekty współpracy krajowej i zagranicznej. Na to działanie może wykorzystać dodatkowo środki na łączną kwotę 255 666 zł. Natomiast na funkcjonowanie biura LGD i działania szkoleniowe w latach realizacji programu, do dyspozycji dostępna będzie pula środków w wysokości 2 471 438 zł. Ogółem LGD „Chata Kociewia” stworzyła szansę dla naszego obszaru pozyskania środków na rozwój w kwocie 12 612 856 zł.
Poza tym informuję, iż w dniu 15 maja br. w Gdańsku nastąpi uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” a Zarządem Województwa Pomorskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju .
Zgodnie z harmonogramem zawartym w LSR pierwszy konkurs o dotacje wyznaczono w tym roku na wrzesień na działanie - Odnowa i Rozwój Wsi. Wobec powyższego można przygotowywać projekty do najbliższego konkursu.
W imieniu Zarządu LGD „Chata Kociewia” i pracowników biura LGD pragnę podziękować władzom Gminy i wszelkim innym osobom zaangażowanym w przygotowanie naszej strategii. Jednocześnie zachęcam do śledzenia informacji na stronie internetowej LGD „Chata Kociewia”; www.chatakociewia.pl, gdzie można pobrać również Lokalną Strategię Rozwoju.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Marian Firgon