opis_strony2
Projekty Działaj Lokalnie VI- edycja 2008 ruszyły !!!! PDF Drukuj Email
środa, 10 września 2008 00:00

Projekty Działaj Lokalnie VI - edycja 2008 ruszyły!!!

Skoro to właśnie te projekty okazały się najlepsze to warto coś o nich wiedzieć...1. Projekt Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia pt. „ Silna jak Kociewianka”ma na celu zerwanie ze stereotypem postrzegania kobiet wyłącznie jako gospodynie domowe i pokazanie co naprawdę potrafią kobiety! W projekt wpisane jest przeprowadzenie cyklu spotkań z psychologiem na temat asertywności oraz kurs samoobrony. Dzięki tej inicjatywie kobiety nie będą już takie bezbronne jak by się mogło wydawać. Nie będą się bały wyjść z domów i odbyć nocnej wędrówki po lesie oraz sprzeciwić się, jeśli będą miały inne zdanie. Będą asertywne i silne, a co najważniejsze odważne a także pozbawione kompleksów i lęków.

2. „Przetworomania- by zimą żyło się lżej” to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Leśna Jania pod opieką Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia, którego celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez wyjazdy do ZOO, Aquaparku oraz zajęcia świetlicowe i wspólne przygotowywanie potraw na zimę. Wszystkie te działania sprzyjają integracji lokalnych społeczności.

3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wystąpiło do nas z projektem pt. „Bądźmy razem – świetlica w Wysinie”. Stowarzyszenie założyło, że w okresie od 1 września 2008 do 31 stycznia 2009 odbywać się będą zajęcia plastyczne, muzyczne oraz wiele innych zabaw dla dzieci i młodzieży, nikt nie zapomniał również o spotkaniach mikołajkowych i opłatkowych integrujących mieszkańców. Powstać ma Klub Dyskusyjny dla dorosłych. Miejscem spotkań jest świetlica wiejska w Wysinie, gdzie odbywa się wiele imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, niestety nie ma tam łazienki i dlatego w projekcie jest ujęte również wyposażenie świetlicy w WC. Dzięki czemu mieszkańcy będą mieli nieograniczony czas na przebywanie w świetlicy bez niepotrzebnych nieudogodnień.

4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie złożył do nas projekt pod nazwa „ Bądźmy razem – Liniewski Teatr Amatorski”, którego celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez przygotowywanie różnego rodzaju przedstawień o różnej tematyce, które będą pokazywane publiczności zgromadzonej w Ośrodku Kultury i Rekreacji co wzmocni u dzieci poczucie własnej wartości oraz polepszy ich samopoczucie. Poczują się potrzebne i spełnione. Odbędzie się spotkanie mikołajkowe gdzie dzieci zaprezentują swoje umiejętności aktorskie, a rodzice i dziadkowie będą podziwiali ich zapał i umiejętności.

5. Kolejny projekt, który dofinansowaliśmy nosi tytuł: „ Historia i tradycja łączy pokolenia” i został złożony przez Radę Sołecką Wysoka pod patronatem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bobowie, którego założeniem jest szerzenie i propagowanie wiedzy na temat wsi Wysoka i okolic. Do udziału w spotkaniach zaproszone są dzieci, młodzież ale również dorośli i osoby starsze co ma posłużyć zanikaniu barier wiekowych. Na spotkaniach dziadkowie, babcie oraz mamusie i tatusiowie będą opowiadać dzieciom, wnukom i znajomym o tym jak wyglądała kiedyś ich wioska, o tradycjach tam panujących co pozwoli stworzyć zarys dawnych czasów i przenieść się choć wyobraźnią do czasów naszych dziadów i pradziadów. Z owych spotkań i zachowanych z tamtych czasów zdjęć mieszkańców powstanie „Wysoka w starej fotografii”- wystawa zdjęciowa, która będzie dumą mieszkańców. Opowieści, które zostaną poruszone na spotkaniach pozostaną w pamięci młodego pokolenia dzięki czemu ważne wydarzenia nie zaginą i będą trwać w pamięci, bo będą przekazywane z pokolenia na pokolenie.

6. Projekt pt. „ Niepełnosprawni potrafią dużo- dajcie im szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym” składany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ Wspaniała Rodzinka”, któremu osobowości prawnej udzieliło Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „ Dziecko Miłości” z Kalisk. Projekt ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zagospodarowanie czasu dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu będą mogły się rozwijać i poszerzać swoje zainteresowania. Zorganizowana ma zostać wycieczka, wyjazd do kina i jeszcze wiele innych imprez, dzięki którym niepełnosprawni wyjdą z domów, podniesie się ich poczucie własnej wartości, poczują się potrzebni, silni, akceptowani. Chociaż na chwilę zapomną o bólu, cierpieniu i przykrych spojrzeniach otoczenia.

7. „ Sport i taniec- receptą na zdrowe, udane życie” to projekt realizowany przez Grupę Odnowy Wsi Nowe Polaszki, w który wpisane są zajęcia z nauki tańca i fitness. Zostanie utworzona grupa taneczna i grupa fitness, które mają służyć poprawie zdrowia oraz samopoczucia. Mieszkańcy będą mieli też możliwość wyjazdu na warsztaty tańców regionalnych co przybliży im kulturę i tradycję Kociewia. Projekt służy także rozwojowi zainteresowań oraz możliwości uczenia się czegoś nowego i dowiadywania się ciekawych rzeczy na temat swojego regionu.

8. Kolejny projekt składany przez Kółko Rolnicze w Barłożnie pt. „ Warsztaty sztuki kulinarnej oraz haftu kociewskiego” wpisuje się w działania wzmacniające współpracę oraz solidarność lokalnej społeczności. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia kulinarne oraz haftu kociewskiego. Dzięki warsztatom uczestnicy nauczą się jak estetycznie nakrywać do stołu na różne okazje, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności kulinarne oraz pracy rękodzielniczej. Projekt ten ożywi działalność świetlicy wiejskiej poprzez uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu. Nabyte umiejętności dzieci i młodzież zaprezentują na Dożynkach Gminnych oraz innych imprezach okolicznościowych.

9. Maltańska Służba Medyczna wystąpiła od nas z projektem pt. „ Pogotowie nie może, gospodyni pomoże”, którego złożeniem jest przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej, którego uczestniczkami będą członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Powiatu Starogardzkiego. Dzięki przeszkoleniu tych kobiet mają powstać Lokalne Grupy Pierwszej Pomocy, które będą się zajmowały udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym ze swojego otoczenia do momentu przyjazdu karetki, co zwiększy szansę na wyzdrowienie, a nawet przeżycie. Lokalne Grupy spotykać się będą regularnie i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz ją doskonalić. Ważnym rezultatem projektu jest fakt, iż głównym celem stanie się odtąd chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Już nikt nie pozostanie bez wsparcia kiedy będzie potrzebował pomocy.

10. Realizatorem następnego projektu jest grupa nieformalna „ Przyjaciele dzieci”z Borzechowa, a projekt nosi nazwę „ MAMO! TATO! - róbmy razem”. Głównym zadaniem projektu jest utworzenie grup zajęciowych, a potem przeprowadzenie zajęć regionalno – historycznych, hafciarskich, artystycznych, wokalnych, kulinarnych, czytelniczych, językowych oraz zajęć z planowania kariery i przedsiębiorczości. Przeprowadzony zostanie także kiermasz Mikołajkowy dla mieszkańców. Wszystkie te działania służą integracji i aktywizacji mieszkańców oraz zapewnienie zaplecza ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.