opis_strony2
POSIEDZENIE WSPÓLNE RADY LGD PDF Drukuj Email
czwartek, 11 lutego 2010 00:00

W dniu 8 lutego 2010 roku w biurze LGD „Chata Kociewia”, w Nowej Wsi Rzecznej, odbyło się posiedzenie wspólne Rady w ramach konkursu: „Odnowa i rozwój wsi”. Na wstępie głos zabrali Prezes i Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, życząc Radzie owocnej pracy. Na spotkaniu obecnych było 13/15 członków Rady, przed rozpoczęciem prac każdy z członków podpisał deklarację bezstronności. Podczas pierwszego posiedzenia Rady odbyło się głosowanie nad wnioskami pod kątem spełniania zgodności z LSR, ponieważ wszystkie projekty zostały uznane za godne Rada po przerwie podczas drugiego posiedzenia przystąpiła do kolejnej oceny i głosowania w zakresie zgodności pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Efektem głosowań było powstanie listy ocenionych operacji, która pokazuje miejsce oraz ilość zdobytych punktów. Listę wniosków zgodnych z LSR i spełniających kryteria zatwierdzono uchwałą Rady z dnia 8 lutego 2010 roku.