Aktualności
SPOTKANIE INFORMACYJNE - "IDEALNY SZEF TO JA!" PDF Drukuj Email
wtorek, 31 stycznia 2017 13:02

Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" w imieniu Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej,

która realizuje projekt pt.: IDEALNY SZEF TO JA! - w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego

                                               zaprasza na spotkanie informacyjne

                              dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

                                    w dniu 3 lutego 2017r. tj. piątek, o godz. 14.00

            w biurze LGD "Chata Kociewia" w Nowej Wsi Rzecznej przy ulicy Rzecznej 18.


W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 512 020 355, 91/85 22 611

                                              www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

 
ROSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2017 20:15

26 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez beneficjentów.

Łącznie Rada wypracowała wspólne stanowisko, które wraz z załącznikami dnia 30 stycznia zostało przekazane

do Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nabór 3/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie

kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem

rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska

oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf  
                

Nabór 4/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie
turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego
(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe,
gastronomia)  
 


  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 5/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe,

gastronomia)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 6/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, zabytki)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 7/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, zabytki)  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczący_
rozpatrzenia_protestów.pdf

Nabór 8/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii)

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów,

z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, 

promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie

zmianom klimatu.

  Rejestr_interesów_członków_Rady_LGD.pdf
  Lista_operacji_wybranych_do_finansowania.pdf
  Protokół_z_posiedzenia_Rady_LGD_dotyczcy_
rozpatrzenia_protestów.pdf
 
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:42

13 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych przez beneficjentów. Łącznie w ramach trzech konkurów do biura wpłynęło 10 protestów, Rada wypracowała wspólne stanowisko, które wraz z załącznikami dnia 16 stycznia zostało przekazane do Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nabór 1/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie

turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego

(turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)

  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Lista operacji wybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów


Nabór 2/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/

rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Lista operacji wybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów


Nabór 3/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach

(z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej,

dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie

kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska

oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Rejestr interesów członków Rady LGD
  Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczące rozpatrzenia protestów
 
Rada LGD wybrała wnioski do dofinansowania PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2017 11:42
Kolejne nabory zakończone, dnia 3 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD dotyczące wstępnej weryfikacji poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, zgodności z ogłoszeniem naboru oraz zgodności z LSR. Rada wybrała wnioski do dofinansowania.

Nabór 4/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)    
                                                        

      

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD                                                                                                

Nabór 5/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 6/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 7/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)


  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD

Nabór 8/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

  Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania
  Protokół z posiedzenia Rady LGD
  Rejestr interesów członków Rady LGD
 
RADA LGD WYBRAŁA OPERACJE DO FINANSOWANIA PDF Drukuj Email
wtorek, 27 grudnia 2016 17:08
Dnia 20 grudnia 2016 roku  odbyło się posiedzenie Rady LGD „Chata Kociewia”, które miało na celu ocenę projektów pod względem poprawności oraz zgodności z PROW 2014-2020, ocenę zgodności operacji z ogłoszonym naborem wniosków, zgodności z LSR oraz wybór operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia.

Nabór 1/2016

1. 1.1. Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, dziedzictwo kulturowe, gastronomia)                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

                                
                                                  
                                     

 

Nabór 2/2016

1. 2.1. Niekomercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego (turystyka, rekreacja, zabytki)

                                                     
 

Nabór 3/2016

2. 1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych,  promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

                          

Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania 

Protokół z posiedzenia Rady LGD

  Rejestr interesów członków Rady LGD
 Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD


  Rejestr interesów członów Rady LGD
  Lista operacji wybranych i
niewybranych do finansowania

Protokół z posiedzenia Rady LGD

  Rejestr interesów członków Rady LGD
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 89