opis_strony2
Aktualności
AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 00:00

Rozpoczęliśmy cykl spotkań skierowanych do młodzieży w wieku gimnazjalnym, główne tematy to wolontariat, dobre praktyki projektów młodzieżowych oraz działalność w organizacjach pozarządowych.

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia chce rozbudzić, zmobilizować do działania i myślenia młodzież z naszego regionu. Pobudzenie aktywności to także możliwość urzeczywistnienia swoich obywatelskich praw, to pobudzenie do wspólnego działania. Poczucie wspólnoty otwiera perspektywę zmian i pogłębia możliwości wprowadzenia innowacji, a przede wszystkim możliwości danej społeczności. Zatem warto pracować na rozwojem i aktywizacją społeczności lokalnej.

Więcej…
 
KONKURS PRZEGLĄDÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 2010 ZAKOŃCZONY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 września 2010 00:00

I dobrnęliśmy do końca Konkursu Przeglądów Folklorystycznych. Przypomnijmy, iż składał się on z czterech etapów eliminacji: w Smętowie, Skarszewach, Wysinie i finał podczas Powiatowych Dożynek dnia 5 września w Skórczu. Konkurs Przeglądów Folklorystycznych jako zadanie realizowane było przez Lokalną Grupę Działania „ Chata Kociewia”, a współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Łącznie w konkursie udział wzięło 22 uczestników. Były to zespoły folklorystyczne, gawędziarze, koła gospodyń wiejskich, chóry, dzieci i młodzież . Wachlarz ich prezentacji także był ogromny. Na scenie prezentowane były piosenki , skecze, kabarety, tańce oraz gadki, a wszystko w gwarze kociewskiej i w większości prezentacji w strojach regionalnych.

Więcej…
 
RADA WYBRAŁA I ZATWIERDZIŁA PDF Drukuj Email
czwartek, 26 sierpnia 2010 00:00

Pracowity miesiąć dla Rady - zatwierdzono operacje do finansowania dla mikroprzedsiębiorcówPierwsze spotkanie i prace nad wnioskami złożonymi w ramach konkursu „Tworzeni i rozwój mikroprzedsiębiorstw odbyły się 12 sierpnia w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzeczne. Grupa Robocza w nieco zmienionym składzie rozpoczęła pracę od podpisania deklaracji bezstronności. Z powodu nieobecności Zenana Usarkiewicza, skład Grupy Roboczej wyglądał następująco: Bronisław Szneider, Kazimierz Mikołajczak oraz w zastępstwie Janina Kierszkowska. Przewodnicząca Rady przekazała zgodnie z procedurą LGD wnioski, odbyło się losowanie, a następnie członkowie Grupy Roboczej rozpoczęli ocenę wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Kolejna ocena to uzupełnienie kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru. Na podstawie tej oceny powstał projekt listy rankingowej. Następnie do biura LGD dotarła Rada, która oceniła wnioski pod względem zgodności z LSR. Członkowie zagłosowali i zatwierdzili listę operacji zgodnych oraz podjęto uchwałę. Beneficjenci po otrzymaniu listownie zawiadomienia o wyborze mieli czas na odwołanie się od decyzji Rady.

Więcej…
 
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA PDF Drukuj Email
czwartek, 26 sierpnia 2010 00:00
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA”

Podczas posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w dniu 26.08.2010 r.  Poddano ocenie 7 operacji złożonych w ramach konkursu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 3.

Lp
Tytuł operacji
Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD
Lokalizacja operacji
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy
NIP Wnioskodawcy
Liczba uzyska-nych punktów
1
Ogrody – od projektowania przez wykonanie i ich pielęgnację
CHK/M/3/
4/2010
Jaroszewy
064569231
7642367504
40
2
Podjęcie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorstwo obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i ludności w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, naprawy i konserwacji maszyn oraz sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
CHK/M/3/
5/2010
Pączewo
064572942
5921955305
30
3
Przystosowanie budynku gospodarczego do świadczenia usług turystycznych
CHK/M/3/
1/2010
Lubichowo
052162845
5921543353
30
4
Stworzenie gospodarstwa agroturystycznego „Siedlisko” na terenach rolniczych
CHK/M/3/
6/2010
Rusia
034786084
5921648052
30
5
Rozbudowa budynku gastronomicznego
CHK/M/3/
2/2010
Sumin
064363273
5921421609
25
6
Skup i przetwórstwo grzybów
CHK/M/3/
3/2010
Zelgoszcz
062741010
5862203672
15
LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA”
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE POKL PDF Drukuj Email
środa, 25 sierpnia 2010 00:00

jpg1
Dnia 25 sierpnia w biurze LGD Chata Kociewia odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szkolenie prowadziła Elżbieta Kamińska-Karwat, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Omówione zostały typy projektów oraz kryteria wyboru, dyskutowano nad konkretnymi pomysłami na projekty, które wchodzą w zakres działania w taki sposób aby przyczyniać się do poprawy warunków rozwoju edukacji. Prowadząca spotkanie skupiła się w znacznej części nad zagadnieniem rozliczania projektu, jasne określenie metodologii planowanych kosztów i na etapie realizacji i weryfikacji wniosków. Druga część spotkania poświęcona została instrukcji wypełniania wniosku, zasadom konstruowania budżetu projektu i kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze pojęcia tej części spotkania to: pojęcie beneficjenta, cel ogólny i cel projektu, grupy docelowe, działania, rezultaty i produkty oraz w końcu wydatki i budżet. Na zakończenie w podsumowaniu przedstawione zostały najczęściej pojawiające się błędy formalne we wnioskach aplikacyjnych.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia81828384858687888990następnaostatnia»

Strona 82 z 98