opis_strony2
Aktualności
RADA WYBRAŁA I ZATWIERDZIŁA PDF Drukuj Email
czwartek, 26 sierpnia 2010 00:00

Pracowity miesiąć dla Rady - zatwierdzono operacje do finansowania dla mikroprzedsiębiorcówPierwsze spotkanie i prace nad wnioskami złożonymi w ramach konkursu „Tworzeni i rozwój mikroprzedsiębiorstw odbyły się 12 sierpnia w biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzeczne. Grupa Robocza w nieco zmienionym składzie rozpoczęła pracę od podpisania deklaracji bezstronności. Z powodu nieobecności Zenana Usarkiewicza, skład Grupy Roboczej wyglądał następująco: Bronisław Szneider, Kazimierz Mikołajczak oraz w zastępstwie Janina Kierszkowska. Przewodnicząca Rady przekazała zgodnie z procedurą LGD wnioski, odbyło się losowanie, a następnie członkowie Grupy Roboczej rozpoczęli ocenę wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Kolejna ocena to uzupełnienie kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru. Na podstawie tej oceny powstał projekt listy rankingowej. Następnie do biura LGD dotarła Rada, która oceniła wnioski pod względem zgodności z LSR. Członkowie zagłosowali i zatwierdzili listę operacji zgodnych oraz podjęto uchwałę. Beneficjenci po otrzymaniu listownie zawiadomienia o wyborze mieli czas na odwołanie się od decyzji Rady.

Więcej…
 
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA PDF Drukuj Email
czwartek, 26 sierpnia 2010 00:00
LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA”

Podczas posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w dniu 26.08.2010 r.  Poddano ocenie 7 operacji złożonych w ramach konkursu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania 3.

Lp
Tytuł operacji
Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD
Lokalizacja operacji
Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy
NIP Wnioskodawcy
Liczba uzyska-nych punktów
1
Ogrody – od projektowania przez wykonanie i ich pielęgnację
CHK/M/3/
4/2010
Jaroszewy
064569231
7642367504
40
2
Podjęcie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorstwo obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i ludności w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, naprawy i konserwacji maszyn oraz sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
CHK/M/3/
5/2010
Pączewo
064572942
5921955305
30
3
Przystosowanie budynku gospodarczego do świadczenia usług turystycznych
CHK/M/3/
1/2010
Lubichowo
052162845
5921543353
30
4
Stworzenie gospodarstwa agroturystycznego „Siedlisko” na terenach rolniczych
CHK/M/3/
6/2010
Rusia
034786084
5921648052
30
5
Rozbudowa budynku gastronomicznego
CHK/M/3/
2/2010
Sumin
064363273
5921421609
25
6
Skup i przetwórstwo grzybów
CHK/M/3/
3/2010
Zelgoszcz
062741010
5862203672
15
LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA”
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE POKL PDF Drukuj Email
środa, 25 sierpnia 2010 00:00

jpg1
Dnia 25 sierpnia w biurze LGD Chata Kociewia odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szkolenie prowadziła Elżbieta Kamińska-Karwat, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Omówione zostały typy projektów oraz kryteria wyboru, dyskutowano nad konkretnymi pomysłami na projekty, które wchodzą w zakres działania w taki sposób aby przyczyniać się do poprawy warunków rozwoju edukacji. Prowadząca spotkanie skupiła się w znacznej części nad zagadnieniem rozliczania projektu, jasne określenie metodologii planowanych kosztów i na etapie realizacji i weryfikacji wniosków. Druga część spotkania poświęcona została instrukcji wypełniania wniosku, zasadom konstruowania budżetu projektu i kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze pojęcia tej części spotkania to: pojęcie beneficjenta, cel ogólny i cel projektu, grupy docelowe, działania, rezultaty i produkty oraz w końcu wydatki i budżet. Na zakończenie w podsumowaniu przedstawione zostały najczęściej pojawiające się błędy formalne we wnioskach aplikacyjnych.

Więcej…
 
LISTA OCENIONYCH OPERACJI - MIKROPRZEDSIĘBIORCY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 00:00
Dotyczy wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3
ogłoszonego dnia 30 czerwca 2010 roku.
Działanie Tworzeni i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oznaczenie sprawy
Wartość operacji
Wysokość dofinansowania
% dofin.
Wynik oceny 1 członka Rady
Wynik oceny 2 członka Rady
Średnia
CHK/M/3/
4/2010
81 738
31 226
38,20
40
40
40
CHK/M/3/
5/2010
122 000
50 000
40,98
30
30
30
CHK/M/3
/1/2010
254 000
100 000
39,37
30
30
30
CHK/M/3/
6/2010
707 600
290 000
41,01
30
30
30
CHK/M/3/
2/2010
888 408,88
300 000
33,76
25
25
25
CHK/M/3/
3/2010
713 822
292 549
40,98
15
15
15
CHK/M/3/
7/2010
756 400
300 000
39,66
15
15
15

 
KONKURS "PRZYJAZNA WIEŚ" PDF Drukuj Email
piątek, 13 sierpnia 2010 00:00

przyjazna wiesss

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA
KONKURS
„PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.
Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
«pierwszapoprzednia81828384858687888990następnaostatnia»

Strona 82 z 98