Projekt współpracy

Konkurs grantowy IMPULS dla pomorskich firm z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. Granty są przyznawane...

Ankieta dla sektora NGO dotycząca analizy potrzeb organizacji pozarządowych działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która będzie wskazywała cele i kierunki wydatkowania środków UE na obszarze LGD "Chata...

Ankieta dotycząca analizy opinii mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” na temat jakości życia w gminach w celu opracowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027

Zapraszamy Państwa  - mieszkańców obszaru LGD „Chata Kociewia” - do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania "Chata Kociewia". Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na dostosowanie...

Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII-2022

Przedstawiamy Państwu listę dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII - 2022. lista DL dofinansowania 2022 Protokół z posiedzenia komisji DL 2022 Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali wsparcie, czekamy na realizację projektów. Wszystkim składającym...

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 3/2022

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów...